Συνεργατική δράση της Ογκοθερμίας

Image

Συνεργατική δράση της Ογκοθερμίας με την χημειοθεραπεία, την Ακτινοθεραπεία και την Χειρουργική

Με την Ογκοθερμία, ο θεραπευτικός προγραμματισμός προσαρμόζεται πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες του ασθενούς. Η Ογκοθερμία υποστηρίζει φυσικές διαδικασίες του οργανισμού (απόπτωση, ανοσολογική απάντηση κλπ). Είναι συμπληρωματική μέθοδος, που συνεργεί με όλες τις άλλες θεραπείες (χημειο- και ακτινοθεραπεία, καθώς και χειρουργική, τόσο προ-, όσο και μετεγχειρητικά), και επαυξάνει τα θετικά αποτελέσματά τους. Σε οξεία αντίθεση με όλες τις αντικαρκινικές θεραπείες, η Ογκοθερμία δεν παρουσιάζει κινδύνους για τον ασθενή, ούτε συνεπάγεται πόνο. Πολλοί ασθενείς μάλιστα βρίσκουν την Ογκοθερμική συνεδρία ευχάριστη. Η Ογκοθερμία παρά ταύτα δεν ενδείκνυται ως μόνη αντικαρκινική θεραπεία. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο συνδυασμός της Ογκοθερμίας με χημειο- και Ακτινοθεραπεία μπορεί, κάτω από προϋποθέσεις, να αποβεί εξαιρετικά αποτελεσματικός, και ότι η Ογκοθερμία συνεργεί με τις άλλες θεραπείες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ξεπερνάει το άθροισμα. Επίσης η Ογκοθερμία βελτιώνει πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών και, όταν εφαρμόζεται έγκαιρα, συντελεί σε οριστική ίαση.DOWNLOAD BROCHURES

Αποτελέσματα Ογκοθερμίας και Χειρουργικής


 

Προεγχειρητική Ογκοθερμία σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο παχέος εντέρου.
Μετά την θεραπεία 71% των ασθενών κατέστησαν χειρουργήσιμοι.
(Prof. H.Renner, Hyperthermia Symposium, Cologne, October 2003)

     
 

Ο συνδυασμός Ογκοθερμίας και Μυτομυκίνης-C (αλκυλιωτικός παράγων-μειώνει τη σύνθεση DNA) μπορεί να αυξήσει τον ρυθμό κυτταρικών θανάτων μέχρι και 66.1%. Αυτό σημαίνει ότι η Ογκοθερμία ενισχύει τα χημειοθεραπευτικά αποτελέσματα. Η συμβατική Υπερθερμία επίσης βελτιώνει τα χημειοθεραπευτικά αποτελέσματα, όμως ο βαθμός βελτίωσης είναι μόνον 7.7%.

     
 

Σε όγκους με χαμηλή αιμα­τική ροή χρειάζεται αύξηση του Ο2, ώστε να μεγιστο­ποι­ηθεί το αποτέλεσμα της ιον­τίζουσας ακτινοβολίας. Συν­ε­πώς, η Ογκοθερμική συνε­δρία προηγείται της Ακτινοθεραπείας.

Σε όγκους με υψηλή αιμα­τι­κή ροή, η ακτι­νοβό­ληση εί­ναι συνήθως πολύ αποτελεσ­ματική. Για βέλτιστο απο­τέ­λε­σμα, πρέπει με την Ογκο­θερμία να χορηγηθεί η μέ­γι­στη ανεκτή ενεργειακή δό­ση, μετά την ακτινο­θερα­πευ­τική συνεδρία.Η προσθετική, συμπληρωματική δράση της Υπερθερμίας και Ογκοθερμίας οφείλεται στην υψηλή θερμοευαισθησία των κυττάρων σε κατάσταση υποξίας και σε κατάσταση χαμηλού pH (ιστική οξέωση), καθώς και στην ευαισθησία των κυττάρων όταν ευρίσκονται σε Φάση S του κύκλου ζωής τους. Και οι δύο αυτές καταστάσεις είναι ακτινοάντοχες. Η Ογκοθερμία παρουσιάζει υπεραιμική δράση (αυξάνει την αιμάτωση), που οδηγεί σε αύξηση της οξυγόνωσης του ιστού, με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του όγκου στην ακτινοβόληση. Γι’ αυτό είναι καλύτερα η Υπερθερμία να γίνει πριν η κατά την διάρκεια της Ακτινοθεραπείας. Η Ογκοθερμία ενισχύει τις κυτταροτοξικές δράσεις της ακτινοβολίας κατά 1.2 έως 5 φορές. Συμπερασματικά η Ογκοθερμία είναι ο πιο ισχυρός ακτινοευαισθητοποιητής που γνωρίζουμε σήμερα.


Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας!

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας Α.Ε. βρίσκονται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών θεραπευτών (μελών της ΕΕΟΥ, Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας) για να ασκήσουν υπεύθυνα ως πρωτοπόροι την εξατομικευμένη ογκολογία στους πάσχοντες από καρκίνο ασθενείς τους.


Επικοινωνήστε