Ογκοθερμία και μακρινές μεταστάσεις

Image

Ογκοθερμία και μακρινές μεταστάσεις

Με το ξενικό όρο "abscopal effect" εννοείται ένα γενικά σπάνιο φαινόμενο στην θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου, όπου η τοπική αγωγή κατά της πρωτοπαθούς εστίας μόνο, προκαλεί συρρίκνωση και των μεταστάεων. Τοπικές θεραπείες της πρωτοπαθούς εστίας μπορεί να είναι ακτινοβόληση, ενδο-ογκικές ενέσεις, ηλεκτροφορητική χημειοθεραπεία και ογκοθερμία.


Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ογκοθερμίας ως αντικαρκινικής θεραπείας είναι, εκτός των πολύ γνωστών (αβλαβής, ανώδυνη και ανεπίπλοκη, καρκινοκτόνος, συνεργητική με τις άλλες θεραπείες, ευαισθητοποιός των όγκων που έχουν προηγουμένως αναπτύξει χημειο-και ακτινοαντοχή), είναι και η ιδιότητά της να προκαλεί συρρίκνωση των μεταστάσεων, χωρίς αυτές να υποβάλλονται σε άμεση ογκοθερμική αντιμετώπιση. Η μεμακρυσμένη αυτή επίδραση γίνεται με την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με μηχανισμό που ονομάζεται ανοσογενής κυτταρικός θάνατος [9].


DOWNLOAD BROCHURES

Η διαδικασία του ανοσογενούς κυτταρικού θανάτου σχετίζεται με την παραγωγή ειδικών ανοσοδιεγερτικών μορίων κατά την θερμική καταστροφή του πρωτοπαθούς όγκου. Το φαινόμενο είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Το φαινόμενο του θανάτου των μεμακρυσμένων μεταστατικών κυττάρων (abscopal effect) πρωτοτεκμηριώθηκε σε πειραματόζωα, αποδείχθηκε πειραματικά επαναλήψιμο, και είναι παρατηρήσιμο και στις κλινικές περιπτώσεις μας. Αυτή είναι η συστημική επίδραση της Ογκοθερμίας. Είναι επομένως φανερό ότι, εκτός των φυσικών, παθοφυσιολογικών και τεχνικών διαφορών της, η Ογκοθερμία πρέπει και για κλινικούς λόγους να είναι διακριτή και να ξεχωρίζεται από την κλασσική Υπερθερμία.


Περιληπτικά, το φαινόμενο του ανοσογενούς θανάτου των μεταστατικών καρκινικών κυττάρων, μέσω της ογκοθερμικής αγωγής του πρωτοπαθούς όγκου, παράγεται ως συνέπεια του τοπικού αποτελέσματος, ως εξής:


Με την επίδραση της Ογκοθερμίας καταστρέφεται η πρωτοπαθής εντόπιση του καρκίνου με κυτταρική απόπτωση, και παράγονται αποπτωτικά σωμάτια.


Τα αποπτωτικά σωμάτια απελευθερώνουν μεταξύ άλλων τους ανοσοδιεγερτικούς παράγοντες CD3 και CD4, καθώς και τον παράγοντα TRAIL R2, γνωστό και ως Death Receptor 5, οι οποίοι φθάνουν στην μετάσταση με την κυκλοφορία, και προκαλούν τον ανοσογενή κυτταρικό θάνατο, ο οποίος κλινικά περιγράφεται ως abscopal effect.Βιβλιογραφία

[1] Jones EL, Oleson JR, Prosnitz LR, et.al. ( 2005) Randomized trial of hyperthermia and radiation for superficial tumors, J Clin Oncol 23:3079-3085
[2] Vasanthan A, Mitsumori M, Park JH, et.al: (2005) Regional hyperthermia combined with radiotherapy for uterine cervical cancers: a multi-institutional prospective randomized trial of the international atomic energy agency, Int. J. Rad. Oncol. Biol. Phys. 61:145-153
[3] Emami B, Scott C, Perez CA et al (1996) Phase III study of interstitial thermoradiotherapy compared with interstitial radiotherapy alone in the treatment of recurrent or persistent human tumors: a prospectively controlled randomized study by radiation therapy oncology group. Int J Rad Oncol Biol Phys 34(5):1097-1104
[4] Vernon CC, Hand JW, Field SB, Machin D, et al. (1996) Radiotherapy with or without hyperthermia in the treatment of superficial localized breast cancer: Results from five randomized controlled trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 35:731–744
[5] Fatehi D, van der Zee J, van der Wal E et al (2006) Temperature data analysis for 22 patients with advanced cervical carcinoma treated in Rotterdam using radiotherapy, hyperthermia and chemotherapy: a reference point is needed. Int J Hyperthermia 22:353-363
[6] Szasz A. (2013) Electromagnetic Effects in the Nanoscale Range, in book Shimizu T, Kondo T., Cellular Response to Physical Stress and Therapeutic Applications, Nova, New York
[7] Szasz O, Szasz A. (2014) Oncothermia – Nano-heating paradigm, Journal of Cancer Science & Therapy, OMICS Publ., http://omicsonline.org/open-access/oncothermia-nanoheating-paradigm-1948-5956.1000259.pdf
[8] Meggyeshazi N, Andocs G, Balogh L, et.al. (2014) DNA fragmantetion and caspase-independent programmed cell death by modulated electrohyperthermia, Strahlentherapy Onkol 2014, DOI10.1007/s00066-014-0617-1
[9] Andocs G, Meggyeshazi N, Balogh L, et.al. (2014) Upregulation of heat shock proteins and the promotion of damage associated molecular pattern signals in a colorectal cancer model by modulated electrohyperthermia, Cell Stress and Chaperons, DOI: 10.1007/s12192-014-0523-6 (accepted for publication)

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας!

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας Α.Ε. βρίσκονται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών θεραπευτών (μελών της ΕΕΟΥ, Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας) για να ασκήσουν υπεύθυνα ως πρωτοπόροι την εξατομικευμένη ογκολογία στους πάσχοντες από καρκίνο ασθενείς τους.


Επικοινωνήστε