Ογκοθερμία και απόπτωση

Image

Απόπτωση

Η απόπτωση συνιστά μια αρχαία, εξελικτικά διατηρημένη κυτταρική διεργασία, η οποία συμμετέχει καθοριστικά στη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία πλήθους διαφορετικών ιστών, ρυθμίζοντας τους πληθυσμούς των κυττάρων των ιστών αυτών. Η έναρξη και εκτέλεση του αποπτωτικού προγράμματος ρυθμίζεται από την ενεργοποίηση ειδικών πρωτεασών, των κασπασών, οι οποίες υδρολύουν εκλεκτικά πλήθος διαφορετικών κυτταροπλασματικών και πυρηνικών πρωτεϊνών (πηκτωλυματίνη, λαμίνες, PARP, ICAD, κλπ), οδηγώντας τελικά το κύτταρο στον θάνατο, εφ΄ όσον αυτό έχει συμπληρώσει τον κύκλο της ζωής του. Αν ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργεί, τότε τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οι ιστικές δομές χάνουν τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, τη δομή και τις διαστάσεις τους, αποκτούν διαφορετική βιολογική συμπεριφορά (διήθηση, μετάσταση), και λέγονται κακοήθεις όγκοι.


DOWNLOAD BROCHURES

Η Υπερθερμία, ως θεραπεία του καρκίνου, δρα κυρίως προκαλώντας νέκρωσι του όγκου, επάγοντας θερμικό stress. Κατά την νεκρωτική διαδικασία είναι επόμενο να απελευθε­ρώ­νων­­ται τοξικά προϊόντα από τον κυτταρικό θάνατο, που επιβαρύνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η Ογκοθερμία, αντίθετα, δρα στα νανοσωματίδια της κυτταρικής μεμβράνης και διεγείρει τον εξωτερικό μηχανισμό κυτταρικής απόπτωσης στο καρκινικό κύτταρο. Επίσης επιστρατεύει ανοσολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι επαυξάνουν την αποπτωτική διαδικασία, ιδίως όταν συνδυάζεται με αυτόλογα ευαισθητοποιημένα δενδριτικά κύτταρα. Η απόπτωση μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και μορφολογικά, όμως η ιστοχημική ανάδειξη της β-κατενίνης είναι ο αποδοτικότερος τρόπος για να καταδειχθεί η απόπτωση, 72 ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

Με την Ογκοθερμική συνεδρία ξεκινά η αποπτωτική διαδικασία, δηλαδή ο προγραμ­μα­τι­σμός θανάτου των καρκινικών κυττάρων, που μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 4 χρονολογικές φάσεις: Κατά την 1η φάση, πε­ρίπου ½ ώρα μετά την συνεδρία, το κύτταρο αρχίζει να συρ­ρικνώνεται. Κατά την 2η φάση, 8 περίπου ώ­ρες αργότερα, συρρικνώνεται ο κυτταρικός πυ­ρήνας και αρχίζει η παραμόρφωση της κυτταρικής μεμ­βρά­νης. Κατά την 3η φάση, περίπου 24 ώρες μετά την ογκοθερμική συνεδρία, εμφανίζονται κατάτμηση του πυ­ρήνα (καρυόρ­ρη­ξη) και αποπτωτικά σωμάτια, που αποχωρίζονται από την κυτταρική μεμβράνη. Τέλος (4η φάση), στις 72 ώρες, παρατηρείται η φαγοκυττάρωση των αποπτωτικών σωματίων.Βιοχημικές λεπτομέρειες για τους μηχανισμούς με τους οποίους τα καρκινικά κύτταρα
αποφεύγουν τον θάνατo

(Επιστημονικό άρθρο, χρησιμοποιεί προχωρημένες γνώσεις μοριακής βιολογίας)

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας!

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας Α.Ε. βρίσκονται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών θεραπευτών (μελών της ΕΕΟΥ, Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας) για να ασκήσουν υπεύθυνα ως πρωτοπόροι την εξατομικευμένη ογκολογία στους πάσχοντες από καρκίνο ασθενείς τους.


Επικοινωνήστε