Ενδείξεις Υπερθερμίας

Image

Ενδείξεις Υπερθερμίας

Οι ενδείξεις εφαρμογής της υπερθερμίας επιπέδων Ι-ΙΙΙ σύμφωνα και με το Consensus της European Society of Hyperthermic Oncology (ESHO)

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ESTRO (Ευρωπαϊκή Εταιρία Ακτινοθεραπευτών – Ογκολόγων) και κατόπιν της ανάλυσης της επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Εταιρίας Υπερθερμικής Ογκολογίας είναι:

Επιφανειακή υπερθερμία + ΑΚΘ

 • Υποτροπές προσθίου θωρακικού τοιχώματος από καρκίνο μαστού
 • Υποτροπές - επανακτινοβόληση επιφανειακών όγκων (έως 4cm βάθος από το δέρμα)
 • Κακοήθη μελανώματα


DOWNLOAD BROCHURES

Επιφανειακή υπερθερμία + ΑΚΘ

 • Υποτροπές προσθίου θωρακικού τοιχώματος από καρκίνο μαστού
 • Υποτροπές - επανακτινοβόληση επιφανειακών όγκων (έως 4cm βάθος από το δέρμα)
 • Κακοήθη μελανώματα

Εν τω βάθει υπερθερμία + ΑΚΘ
 • Ανεγχείρητος καρκίνος τραχήλου μήτρας.
  Σε ασθενείς που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να λάβουν ταυτόγχρονη ΧΜΘ-ΑΚΘ συνιστάται ο συνδυασμός υπερθερμίας με ακτινοθεραπεία 23-28 συνεδρίες 3D-CRT (2-1,8 Gy) και 5 τουλάχιστον εφαρμογές υπερθερμίας.
  Σε υποτροπιάζων καρκίνο τραχήλου μήτρας σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα. Η υπερθερμία να χορηγείται μια ημέρα το μέγιστο μετά την χημειοθεραπεία.
 • Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (Level III) σε συνδυασμό με ΧΜΘ.
 • Καρκίνος ουροδόχου κύστης ( διηθητικός καρκίνος ) (Level III) σε συνδυασμό με ΧΜΘ.
 • Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα εγκεφάλου (Level III) σε συνδυασμό μεΑΚΘ.
 • Περιοχικές περιτονάΐκές - ηπατικές μεταστάσεις σε συνδυασμό με ΧΜΘ.

Εν τω βάθει υπερθερμία + ΧΜΘ
 • Ορθοπρωκτική χώρα (Level - Ι/ΙΙ)
 • Οισοφάγος (Level -1)


Μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ενδείξεων και συμφωνίας χειρουργών. παθολόγων ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών ογκολόγων τα ακόλουθα (Level – III):

Α. Ολοσωματική + ΧΜΘ
 • Μεταστατική νόσος σαν παρηγορητική ανακουφιστική (palliative) σε συνδυασμό με ΧΜΘ.
B. Περιοχική υπερθερμική χημειοθεραπεία
 • Περιτονάΐκες εμφυτεύσεις
 • Μελάνωμα άκρων
 • Μεσοθηλίωμα
Γ. Εν τω βάθει υπερθερμία σε παιδιατρικούς όγκους (germ-cell)

Οι ανωτέρω ενδείξεις έχουν κατατεθεί στο ΚΕΣΥ απο την ΕΕΟΥ.

Βάσει όμως της διεθνούς βιβλιογραφίας από τη μελέτη φάσης ΙΙ της συνεχιζόμενης έρευνας, η υπερθερμία εμφανίζει θετικά αποτελέσματα και σε πληθώρα άλλων συμπαγών όγκων αλλά και λεμφωμάτων. Επίσης εκτός των ανωτέρω η υπερθερμία παίζει πολύ συμαντικό ρόλο στην παρηγορητική αντιμετώπιση των καρκινοπαθών τελικού σταδίου όταν ο σκοπός της είναι η βέλτιστη δυνατή προσπάθεια υποστήριξης της ποιότητας της ζωής.
(Καρκινοπαθείς IV Σταδίου = Best Support Care)

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας!

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας Α.Ε. βρίσκονται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών θεραπευτών (μελών της ΕΕΟΥ, Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας) για να ασκήσουν υπεύθυνα ως πρωτοπόροι την εξατομικευμένη ογκολογία στους πάσχοντες από καρκίνο ασθενείς τους.


Επικοινωνήστε