Υπερθερμία & Ογκοθερμία - Ποιά είναι η διαφορά;

Image

Υπερθερμία & Ογκοθερμία - Ποια είναι η διαφορά;

Η Ογκοθερμία είναι η εξέλιξη της συμβατικής ογκολογικής Υπερθερμίας. Είναι η επόμενη γενεά. Καταστρέφει εκλεκτικά τα κακοήθη κύτταρα μέσω της εφαρμογής σ΄αυτά, της ειδικά αναγκαίας ενεργειακής δόσης. Ενώ η συμβατική Υπερθερμία λειτουργεί αποκλειστικά στη βάση θερμοδυναμικών παραμέτρων, η Ογκοθερμία λειτουργεί με τον ποσοτικό έλεγχο της απορροφώμενης ενέργειας, με τρόπο παρόμοιο με εκείνον της ακτινοθεραπείας (με την οποίαν συνεργεί θεραπευτικά). Η μεταφορά της ενέργειας επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του όγκου μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο με κατάλληλα χαρακτηριστικά, και καταλήγει σε θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Ο θάνατος των καρκινικών κυττάρων επιτυγχάνεται με την σταδιακή κανονικοποίηση διαφόρων κυτταρικών παραμέτρων, που επιτυγχάνει η Ογκοθερμία (αποκατάσταση μεμβρανικών κυτταρικών δεσμών (δεσμοσωματίων) μέσω ανάπτυξης E-cadherin, β-catenin, connexin-43, HSP-70), έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο αποπτωτικός μηχανισμός, με τον οποίον κανονικά πεθαίνουν τα φυσιολογικά κύτταρα, όχι όμως τα καρκινικά. Δηλαδή, ο αρχικά ανεξέλεγκτος κακοήθης όγκος «κανονικοποιείται» σταδιακά, και μετατρέπεται σε βιολογικά ελέγξιμο μέγεθος.DOWNLOAD BROCHURES

Υπερθερμία Ομοιόμορφη, εστιασμένη θέρμανση

  Ογκοθερμία Ηλεκτροθερμική επίδραση
 

Κακοήθεις και υγιείς ιστοί θερμαίνονται απ΄ όλες τις πλευρές. Μικρή τελική διαφορά θερμοκρα­σίας μεταξύ υγιών και καρκινικών ιστών.

 

Ο όγκος συμπυκνώνει την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου και θερμαίνεται εκλεκτικά. Μικρή θερμική διάχυση γύρω του.

 

Κυτταρικοί θάνατοι (%)
μετά από εφαρμογή Υπερθερμίας και Ογκοθερμίας

   
   
     


Ήδη από τους 38οC και πάνω η Ογκοθερμία έχει καλλίτερο αποτέ­λεσμα από την Υπερ­θερμία στους 42οC. Ο αριθμός των κυτταρι­κών θανάτων (από­πτω­ση) είναι 2.5 φορές με­γα­λύτερος, και αυξάνει με τη θερμοκρασία. Το φαινόμενο αυτό συνιστά σοβαρότατο πλεονέκτημα της ογκοθερμίας έναντι της απλής υπερθερμίας: Στην χαμηλότερη μέση θερμοκρασία όγκου (ογκοθερμία) δεν παρατηρείται σοβαρή επιτάχυνση της κυκλοφορίας μέσα και γύρω από τον όγκο, και συνεπώς δεν αυξάνει η πιθανότητα κινητοποίησης καρκινικών κυττάρων για μικρομεταστάσεις (Βλ. λεπτομέρειες εδώ).


Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας!

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας Α.Ε. βρίσκονται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών θεραπευτών (μελών της ΕΕΟΥ, Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας) για να ασκήσουν υπεύθυνα ως πρωτοπόροι την εξατομικευμένη ογκολογία στους πάσχοντες από καρκίνο ασθενείς τους.


Επικοινωνήστε