Συμπληρωματική Αντικαρκινική Θεραπεία

Η Ογκουπερθερμία ως συμπληρωματική αντικαρκινική θεραπεία


Η Oγκουπερθερμία είναι μια ήπια θεραπευτική τεχνική εγκεκριμένη από τον FDA, που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας ή/και της ακτινοθεραπείας σε ένα ευρύ φάσμα όγκων, ανεξάρτητα από το στάδιο τους, δίνοντας έτσι σε όλους τους ασθενείς μια μοναδική πηγή ελπίδας.

Αποτελεί μια στοχευμένη, μη επεμβατική αντικαρκινική αγωγή, που δύναται να εκτελείται με ή χωρίς το συνδυασμό της ακτινοθεραπείας, της ανοσοθεραπείας ή/και της χημειοθεραπείας.Χρησιμοποιεί τεχνολογία εναλλασσόμενων ηλεκτρικών πεδίων (ηλεκτρομαγνητικών) ,για να κατευθύνει προσεκτικά μέσω δέσμης (με modulation ή διαμόρφωση αυτής μέσω ειδικού λογισμικού κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) ενέργεια με τη μορφή θερμότητας στη θέση του όγκου με την μέγιστη ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αυξάνει αργά τη θερμοκρασία του όγκου μέχρι περίπου 42,5 °C (ή 109 °F).

Κάπου μεταξύ 41,1°C - 42,5°C (106°F -109°F) θα αρχίσει σε κυτταρικό επίπεδο να λειτουργεί ένα κατώφλι αλλαγών, μια ευεργετική δράση , όπου θα λάβουν χώρα κυτταρικές μεταβολές με βιολογικό αποτέλεσμα την κυτταρική απόπτωση (θανάτωση) μεγάλου αριθμού κακοήθων (καρκινικών) κλονογενών κυττάρων και τελικά τη θεραπεία του όγκου με ατοξικό τρόπο. Η θερμοκρασία αυτή είναι λίγο υψηλότερη από έναν πυρετό, ενώ έχει ίσως λίγο πιο υψηλότερη αίσθηση από αυτή της ηλιοθεραπείας. Δεν θερμαίνει όλο μας το σώμα. Εκλεκτικά θερμαίνεται ο όγκος για 60 λεπτά (ή για 90 λεπτά για ορισμένες περιπτώσεις) και αυξάνεται η ροή του αίματος γύρω από αυτόν.

Διάγνωση και Διλήμματα

Το μεγαλύτερο δίλημμα είναι η απόφαση ενός βέλτιστου θεραπευτικού σχήματος, καθώς ήδη από πρώτο στάδιο μιας νεοπλασίας, η αρχική μέτρια ή καλή απόφαση θέτει συγκεκριμένη τροχιά σε ένα κίνημα αλλαγής, που θα κρίνει την κλινική πορεία και πιθανότατα και ολόκληρο το αποτέλεσμα της θεραπείας του ογκολογικού ασθενούς.

Εύλογα, όταν οι ασθενείς έχουν μεγάλη πιθανότητα θεραπείας, οι γιατροί είναι συχνότατα πολύ ενθουσιώδεις για εφαρμογή άμεσων θεραπευτικών χειρισμών. Είναι καλό, ωστόσο, οι ασθενείς να παίρνουν δυναμικές πρωτοβουλίες στο να ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως για όλες τις υπάρχουσες μεθόδους αντιμετώπισης της πάθησής τους.

Ο ασθενής θα εξεταστεί από Ογκολογικό Συμβούλιο. Η ογκολογική αυτή ομάδα με βάση την εμπειρία της και τα δεδομένα πολυετών μελετών, θα προβεί σε λεπτομερή ανάλυση της κατάστασής του με βάση την κλινική του εικόνα και τα εργαστηριακά του ευρήματα και θα τον ενημερώνει βήμα προς βήμα για τη θεραπευτική στρατηγική, που θα μπορούσε να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των άλλων θεραπειών και το συνολικό αποτέλεσμα.

Ήδη σήμερα, μετά από οργάνωση υπό την αιγίδα τους συνεδρίων Ευρωπαϊκής και Διεθνούς κλίμακας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχοντας διαθέσιμες πολλές διεθνείς μελέτες από συνεργαζόμενα ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού με μεγάλο αριθμό ασθενών, οι: α) ΕΕΟΥ (Ελληνική Εταιρεία Ογκολογικής Υπερθερμίας) και β) ΕΛΕΤΕΞΟ (Ελληνική Εταιρεία Εξατομικευμένης Ογκολογίας) πρωτοπορώντας σε σύγχρονες θεραπευτικές εφαρμογές, είναι σε θέση να θεωρούν, ότι στις περιπτώσεις ασθενών των πρώιμων σταδίων μια δυναμική παρουσία της Εξατομικευμένης Ογκουπερθερμίας θα ήταν δυνατόν να τεθεί στην κρίση ενός καλά ενημερωμένου κοινού ως μια πολύ ενδιαφέρουσα θεραπευτική προοπτική.

Σε περίπτωση που το αρχικό σχήμα δεν λειτουργήσει, τότε θα χρειαστεί νέα θεραπευτική σχεδίαση

Πολλές φορές, οι ιατροί, που εφαρμόζουμε την όγκουπερθερμία συναντούμε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει αγωγή. Παρά την αναμενόμενη επιβαρυμένη κατάσταση του οργανισμού από τις προηγηθείσες θεραπείες συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε την επικοινωνία,καθώς δεν αποκλείονται και εδώ διάφορες συνδυαστικές θεραπευτικές τεχνικές.Αυτό μας το επιτρέπει η Ογκουπερθερμία καθώς είναι ατοξική και την συνδυάζουμε άριστα με οποιαδήποτε άλλη ειδική αγωγή.Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί,ότι υπάρχει ένα πολύ εξατομικευμένο test (υγρής βιοψίας), που γίνεται με απλή αιμοληψία και μας προσδιορίζει με ακρίβεια τον βέλτιστο και τον πιο αποτελεσματικό συνδυασμό των θεραπειών για τον καρκίνο.Επομένως,αν χαθεί η μία και μόνο ευκαιρία της εύστοχης αντιμετώπισης στα πρώιμα στάδια, δεν αποθαρρύνεται η εφαρμογή της Ογκουπερθερμίας ανεξαρτήτως των προηγηθεισών θεραπειών.

Ατοξικότητα ακόμα και σε τελικό στάδιο

Ο τρόπος που προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς που βιώνουν υποτροπή του καρκίνου μετά από μια αρχική θεραπεία είναι η εκπομπή συγκεκριμένης συχνότητας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι μια ατοξική και κυτταροκτόνος συχνότητα. Δεν έχει σχεδόν καμία παρενέργεια στους φυσιολογικούς ιστούς.Δεν είναι ιονίζουσα ακτινοβολία ,δεν έχει περιορισμούς προστασίας θεραπευόμενων και ιατρού και δύναται να εφαρμόζεται απεριόριστα. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά της σε σχέση με άλλες ακτινοθεραπείες. Έτσι σήμερα έχουμε αποδείξει σε διάφορους τύπους όγκων ότι μπορεί να βοηθήσει σε δύο πράγματα: Στην αύξηση του ελεύθερης νόσου χρονικού διαστήματος και : Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι περισσότεροι καρκινοπαθείς σταδίου 4 μπορούν να επωφεληθούν από την όγκο υπερθερμία. Το στάδιο 4 συνήθως σημαίνει ότι ο όγκος έχει εξαπλωθεί σε διαφορετικό όργανο και όχι μόνο γύρω από τους λεμφαδένες, όπως συμβαίνει συχνά (μεταστάσεις με καρκίνο και σε άλλα μέρη του σώματος). Είναι η γνωστή μεταστατική νόσος. Και εδώ ακόμα, που συνήθως σε αυτή την κατάσταση υπάρχει μικρή πιθανότητα θεραπείας, η υπερθερμία μπορεί να εφαρμοστεί. (Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν ασθενείς με Performance status κάτω του 30,δηλαδή οι ασθενείς με πολύ ραγδαία εξέλιξη της νόσου, που χρήζουν έκτακτης εισαγωγής σε κλινική λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους).

Μελλοντικό όραμα το «Άλμα καινοτομίας»

Ο ρυθμός των καινοτομιών στην ιατρική τεχνολογία είναι ραγδαίος και είναι πολύ πιθανό στο επόμενο χρονικό διάστημα να παρουσιαστούν επιτεύγματα, τόσο αποτελεσματικά, που να πετυχαίνουν ακόμα και τη ριζική θεραπεία των ασθενειών. Αναμένοντας καλοπροαίρετα και με αισιοδοξία αυτές τις εξελίξεις - γνωστές διεθνώς ως «άλμα καινοτομίας»- είναι σημαντικό καθήκον μας να συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την ποιότητα ζωής και έμμεσα για το προσδόκιμο επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών μας διατηρώντας μέσα τους ζωντανό ένα αίσθημα ελπίδας τόσο ανεκτίμητο όσο και η ίδια η ζωή.

Μιχαήλ Μαραγκός
Γενικός Αρχίατρος - Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος
Τ.Δ/ντης Ακτινοθεραπευτικού τμήματος 424ΓΣΝΕ