ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ICHS
37ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ICHS Συνεδρίου

Ολοκληρώθηκε το Παγκοσμίου Συνέδριο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρίας Κλινικής Υπερθερμίας στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία . Συμμετείχαν Εξειδικευμένοι Επιστήμονες από όλες τις Ηπείρους. Υπήρχε συμμετοχή από ΗΠΑ, Βραζιλία, Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη, Αυστραλία, Νότια Αφρική, και Κορέα. Έγιναν παρουσιάσεις από Καθηγητές που εφαρμόζουν την Υπερθερμία στη χώρα τους σε συνδυασμό με πληθώρα άλλων Ογκολογικών χειρισμών. Από την συνάντηση βγήκαν κάποια σημαντικά συμπεράσματα:


  1. O καθηγητής Datta από Ελβετία, επισήμανε ότι : πέραν από την συνέργεια της Υπερθερμίας με την Ακτινοθεραπεία που έχει τεκμηριωθεί από πληθώρα μελετών Φάσης ΙΙΙ, από τις μελέτες που διεξήγαγε ο ίδιος με την χρήση Πρωτονίων, η συνέργεια της Υπερθερμίας επέτυχε να αυξήσει το ποσοστό Πλήρης Υφέσεων (Complete Remission) κατά 2.4 φορές έναντι της θεραπείας Πρωτονίων μεμονωμένα.

  2. Η καθηγήτρια Arrojo από Ισπανία, επικέντρωσε τις μελέτες της στην δυνατότητα της Ογκοθερμίας (mEHT Υπερθερμία), να προκαλέσει το λεγόμενο Abscopal Effect (φαινόμενο ύφεσης απομακρυσμένων μεταστάσεων θεραπεύοντας και στοχεύοντας μόνο την πρωτοπαθή εστία). Ανέλυσε τον διαφοροποιημένο μηχανισμό δράσης της Ογκοθερμιας , και απέδωσε την αύξηση της εμφάνισης Abscopal Effect σε αυτό.

  3. Ο καθηγητής Fiorentini από Ιταλία επισήμανε την δράση της Ογκοθερμίας στον Ιστικο Ανοσολογικό μηχανισμό (ανοσοτροποποιητική δράση) σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος όπου φάνηκε, πέραν του ποσοστού ανταπόκρισης, αύξηση και της Ολικής Επιβίωσης (Overall Survival). Επίσης επισήμανε την σημαντική ανταπόκριση στα κακοήθη γλοιώματα εγκέφαλου (υποτροπής αυτών), στην Ογκοθερμίας.

  4. Η Dr. Carrie Minaar από Νότια Αφρική, παρατήρησε στην μελέτη της σε ασθενείς με καρκίνο τράχηλου μήτρας (μεταστατικό) ποσοστό 24.1% έναντι 5.6% του Abscopal effect. Επίσης παρατήρησε στα ποσοστά 3ετους επιβίωσης , η ομάδα που έκανε Ογκοθερμία είχε ποσοστό 58% έναντι 35% της ομάδας έλεγχου.

  5. Ο Καθηγητής Van Gool από Ανοσολογικό-Ογκολογικό Κέντρο Γερμανίας, παρατήρησε την συνέργεια της mEHT (Ογκοθερμίας) με ανοσοτροποποιητικούς ογκολογικούς χειρισμούς, όπως η χρήση ιού του Newcastle, θεραπεία με Δενδριτικά Κύτταρα, Ολοσωματική Υπερθερμία , και τους Checkpoint Inhibitors (Αναστολέων Σημείων Ελέγχου). Αυτό δίνει το έναυσμα να μελετηθούν έτι περαιτέρω οι ανοσολογικοί μηχανισμοί και να εστιαστούμε στην εμπέδωση των ανοσολογικών χειρισμών στην θεραπεία του καρκίνου.

  6. Ο Καθηγητής Tibor Bakacs από το Πανεπιστήμιο Semmelweis της Ουγγαρίας σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια της Αυστρία και ΗΠΑ, ανέλυσε την δυνατότητα εκμετάλλευσης τον μηχανισμό της «αυτοανοσιας» , χρησιμοποιώντας χαμηλές δόσεις checkpoint inhibitors σε συνεργασία με mEHT προς όφελος των ασθενών. Επίσης επισήμανε την δυνατότητα αξιοποίησης αυτοάνοσων Τ λεμφοκυττάρων σε αντιδράσεις μοσχεύματος έναντι όγκου μέσω αναστολέων σημείων έλεγχου. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν και από το MD ANDERSON, ένα από τα μεγαλύτερα Ογκολογικά Κεντρα των ΗΠΑ.

  7. Ο καθηγητής Tamas Vancsik από Ουγγαρία επίσης έκανε σημαντικές παρατηρήσεις από τις μελέτες του, όπου διαπίστωσε ότι ο συνδυασμός mEHT με Immortalized NK κύτταρα για την θεραπεία του Μελανώματος (Α2058 ξενομόσχευμα) απέδωσε απρόσμενα αποτελέσματα. Επίσης διαπίστωσε ότι mEHT (Ογκοθερμια) προκαλεί DNA , DSB και Caspace εξαρτώμενη Απόπτωση. Επίσης φαίνεται ότι η ενέργεια που στοχεύει τους ογκολογικούς ιστούς , δημιουργεί ένα μικροπεριβάλλον ευνοϊκό για την προσέλκυση των NK κυττάρων (Natural Killer cells). Προτείνει περαιτέρω μελέτες πολυκεντρικές για την εξακρίβωση αυτών των μηχανισμών, και την αξιοποίηση τους στην κλινική πράξη.

  8. Ο Καθηγητής Θεόδωρος Σαμαράς, του ΑΠΘ Τμ. Φυσικής, παρουσίασε την μελέτη του σχετικά με την χρήση των νανοσωματιδιων ως μέσον μεταφοράς , συγκέντρωσης και στόχευσης της Υπερθερμίας στους όγκους, και ανέφερε την δυνατότητα να οπλίζονται τα νανοσωματιδια και πέραν από το να βοηθούν στη στόχευση της Υπερθερμίας, μπορούν να μεταφέρουν και μόρια χημειοθεραπείας στον στόχο, έτσι ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες, και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα τους.

  9. Ο Dr. Alfred J. Barich Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, επισήμανε την ανάγκη να αποκωδικοποιηθούν τα μηνύματα του συνεδρίου και να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα δράση, με την ένταξη όλων αυτών των φορέων που συμμετείχαν, σε πολυκεντρικές μελέτες, για την δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών της ένταξης της Υπερθερμίας στην καθημερινή πρακτική της αντιμετώπισης του καρκίνου. Επίσης επισήμανε την αλλαγή που διαφαίνεται στην θεραπεία του καρκίνου, με ολοένα περισσότερα Ιδρύματα Νοσηλευτικά και Ακαδημαϊκά να αγκαλιάζουν την Ιπποκράτεια Φιλοσοφία, και δημιουργώντας Τμήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ογκολογικών Ασθενών. Στις ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί η Ένωση Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Εφαρμογής Εξατομικευμένης Ιατρικής (και Ογκολογίας) όπου έχουν ήδη ενταχτεί ηχηρά ονόματα όπως το Memorial Sloan Kettering, Harvard, MD Anderson, Johns Hopkins και άλλα 67 παγκοσμίου αναγνώρισης Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία. Πρέπει και η Ελλάδα που έχει τον Πατέρα της Ιατρικής να είναι στην εμπροσθοφυλακή της κίνησης αυτής και όχι ουραγός. Πρέπει να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και να εφαρμοστούν όλα όσα έχουν αποδεδειχθεί από μελέτες πλέον και στην κλινική πράξη.

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας!

Τα μηχανήματα της Ογκο-Υπερθερμίας Α.Ε. βρίσκονται, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών θεραπευτών (μελών της ΕΕΟΥ, Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας) για να ασκήσουν υπεύθυνα ως πρωτοπόροι την εξατομικευμένη ογκολογία στους πάσχοντες από καρκίνο ασθενείς τους.


Επικοινωνήστε