Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΘΕΡΜΙΑ - ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;

Η Ογκοθερμία είναι η εξέλιξη της συμβατικής ογκολογικής Υπερθερμίας. Είναι η επόμενη γενεά. Καταστρέφει εκλεκτικά τα κακοήθη κύτταρα μέσω της εφαρμογής σ΄αυτά, της ειδικά αναγκαίας ενεργειακής δόσης. Ενώ η συμβατική Υπερθερμία λειτουργεί αποκλειστικά στη βάση θερμοδυναμικών παραμέτρων, η Ογκοθερμία λειτουργεί με τον ποσοτικό έλεγχο της απορροφώμενης ενέργειας, με τρόπο παρόμοιο με εκείνον της ακτινοθεραπείας (με την οποίαν συνεργεί θεραπευτικά). Η μεταφορά της ενέργειας επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του όγκου μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο με κατάλληλα χαρακτηριστικά, και καταλήγει σε θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Ο θάνατος των καρκινικών κυττάρων επιτυγχάνεται με την σταδιακή κανονικοποίηση διαφόρων κυτταρικών παραμέτρων, που επιτυγχάνει η Ογκοθερμία (αποκατάσταση μεμβρανικών κυτταρικών δεσμών (δεσμοσωματίων) μέσω ανάπτυξης E-cadherin, β-catenin, connexin-43, HSP-70), έτσι ώστε να ενεργοποιηθή ο αποπτωτικός μηχανισμός, με τον οποίον κανονικά πεθαίνουν τα φυσιολογικά κύτταρα, όχι όμως τα καρκινικά. Δηλαδή, ο αρχικά ανεξέλεγκτος κακοήθης όγκος «κανονικοποιείται» σταδιακά, και μετατρέπεται σε βιολογικά ελέγξιμο μέγεθος.

Υπερθερμία
Ομοιόμορφη, εστιασμένη θέρμανση
Ογκοθερμία
Ηλεκτροθερμική επίδραση
 hyper onco

Κακοήθεις και υγιείς ιστοί θερμαίνονται απ΄ όλες τις πλευρές. Μικρή τελική διαφορά θερμοκρα­σίας μεταξύ υγιών και καρκινικών ιστών.

 Ο όγκος συμπυκνώνει την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου και θερμαίνεται εκλεκτικά. Μικρή θερμική διάχυση γύρω του.
 

Κυτταρικοί θάνατοι (%) μετά από εφαρμογή Υπερθερμίας και Ογκοθερμίας

barchart  

Ήδη από τους 38οC και πάνω η Ογκοθερμία έχει καλλίτερο αποτέ­λεσμα από την Υπερ­θερμία στους 42οC. Ο αριθμός των κυτταρι­κών θανάτων (από­πτω­ση) είναι 2.5 φορές με­γα­λύτερος, και αυξάνει με τη θερμοκρασία. Το φαινόμενο αυτό συνιστά σοβαρότατο πλεονέκτημα της ογκοθερμίας έναντι της απλής υπερθερμίας: Στην χαμηλότερη μέση θερμοκρασία όγκου (ογκοθερμία) δεν παρατηρείται σοβαρή επιτάχυνση της κυκλοφορίας μέσα και γύρω από τον όγκο, και συνεπώς δεν αυξάνει η πιθανότητα κινητοποίησης καρκινικών κυττάρων για μικρομεταστάσεις (Βλ. λεπτομέρειες εδώ και εδώ).

 

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.