Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΓΚΟΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ

Η απόπτωση συνιστά μια αρχαία, εξελικτικά διατηρημένη κυτταρική διεργασία,  η οποία συμμετέχει καθοριστικά στη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία πλήθους διαφορετικών ιστών, ρυθμίζοντας τους πληθυσμούς των κυττάρων των ιστών αυτών.  Η έναρξη και εκτέλεση του αποπτωτικού προγράμματος ρυθμίζεται από την ενεργοποίηση  ειδικών πρωτεασών, των κασπασών, οι οποίες υδρολύουν εκλεκτικά πλήθος διαφορετικών κυτταροπλασματικών και πυρηνικών πρωτεϊνών (πηκτωλυματίνη, λαμίνες, PARP, ICAD, κλπ), οδηγώντας τελικά το κύτταρο στον θάνατο, εφ΄ όσον αυτό έχει συμπλρώσει τον κύκλο της ζωής του. Αν ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργεί, τότε τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οι ιστικές δομές χάνουν τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, τη δομή και τις διαστάσεις τους, αποκτούν διαφορετική βιολογική συμπεριφορά (διήθηση, μετάσταση), και λέγονται κακοήθεις όγκοι.

Η Υπερθερμία, ως θεραπεία του καρκίνου, δρα κυρίως προκαλώντας νέκρωσι του όγκου, επάγοντας θερμικό stress. Κατά την νεκρωτική διαδικασία είναι επόμενο να απελευθε­ρώ­νων­­ται τοξικά προϊόντα από τον κυτταρικό θάνατο, που επιβαρύνουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η Ογκοθερμία, αντίθετα, δρα στα νανοσωματίδια της κυτταρικής μεμβράνης και διεγείρει τον εξωτερικό μηχανισμό κυτταρικής απόπτωσης στο καρκινικό κύτταρο. Επίσης επιστρατεύει ανοσολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι επαυξάνουν την αποπτωτική διαδικασία, ιδίως όταν συνδυάζεται με αυτόλογα ευαισθητοποιημένα δενδριτικά κύτταρα. Η απόπτωση μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και μορφολογικά, όμως η ιστοχημική ανάδειξη της β-κατενίνης είναι ο αποδοτικότερος τρόπος για να καταδειχθεί η απόπτωση, 72 ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

Η διαδικασία της απόπτωσης, που προκαλεί η Ογκοθερμία

apoptosi1

apoptosi2

 Με την Ογκοθερμική συνεδρία ξεκινά η αποπτωτική διαδικασία, δηλαδή ο προγραμ­μα­τι­σμός θανάτου των καρκινικών κυττάρων, που μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 4 χρονολογικές φάσεις: Κατά την 1η φάση, πε­ρίπου ½ ώρα μετά την συνεδρία, το κύτταρο αρχίζει να συρ­ρικνώνεται. Κατά την 2η φάση, 8 περίπου ώ­ρες αργότερα, συρρικνώνεται ο κυτταρικός πυ­ρήνας και αρχίζει η παραμόρφωση της κυτταρικής μεμ­βρά­νης. Κατά την 3η φάση, περίπου 24 ώρες μετά την ογκοθερμική συνεδρία, εμφανίζονται κατάτμηση του πυ­ρήνα (καρυόρ­ρη­ξη) και αποπτωτικά σωμάτια, που αποχωρίζονται από την κυτταρική μεμβράνη. Τέλος (4η φάση), στις 72 ώρες, παρατηρείται η φαγοκυττάρωση των αποπτωτικών σωματίων.

 

Βιοχημικές λεπτομέρειες για τους μηχανισμούς με τους οποίους τα καρκινικά κύτταρα αποφεύγουν τον θάνατο:

Evading apoptosis in Cancer

(Επιστημονικό άρθρο, χρησιμοποιεί προχωρημένες γνώσεις μοριακής βιολογίας)

 

Λεπτομέρειες για την επίδραση της θερμοκρασίας και της θερμότητας στην πρόκληση κυτταρικού θανάτου:

Generalization of the Thermal Dose of Hyperthermia in Oncology

(Επιστημονικό άρθρο, χρησιμοποιεί θερμοδυναμική θεωρία και ανώτερα μαθηματικά) 

 

 

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.