Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1986 (12): 1661-167 

Original Contdbution 

MICROWAVE HYPERTHERMIA AS AN ADJUNCT TO RADIATION THERAPY: EXPERIENCE OF 256 MULTIFRACTION TREATMENT CASES

H BICHER, R WOLFSTEIN, S. LEWINSKY, ET AL

 SUMMARY

Results in 256 cases of malignant disease treated by multifraction combination hyperthermia-radiation therapy under the supervision of one physician are presented.

The overall response rate was 94% including a 62% complete response. Complications specifically ascribed to hyperthermia were minor, and most side effects of combined treat- ment were radiation dose related. Tumor response was somewhat better for chest wall recurrence (72% CR) and for adenocarcinomla in genera1 (64% CR), but no significant dependence on tumor site or type was found. Most patients were treated with low dose external radiation with hyperthermia given by air cooled microwave applicators or intracavitary antennae operating at 915 or 300 MHz, and some by interstitial microwave antennae plus 192 Ir. Results appeared to be independent of the microwave source employed. Response did depend on radiation dose: complete response rate with 4000 rad was 65%, and with 2000 rad was 42%. 

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.