Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

J Cancer Res Clin Oncol. 1980;98(1):15-29.

Circulatory and metabolic responses of malignant tumors during localized hyperthermia.

Vaupel P, Ostheimer K, Müller-Klieser W.

Abstract

The effect of localized hyperthermia on the circulatory responses and on the oxygen and glucose supply has been evaluated in tissue-isolated rat tumors utilizing an in situ perfusion system.

On the average, localized hyperthermia caused a significant increase in total tumor blood flow after raising of the mean tumor temperature from 37 degrees C to 39.5 degrees C. At higher temperatures (42 degrees C) total tumor blood flow decreased to a level somewhat below the flow during normothermia. However, there were great interindividual differences in the response of blood flow to temperature. The changes in blood flow were paralleled by variations of the O2-consumption and of the glucose uptake of the tumor tissue. The alteration of the oxygen and glucose supply seem to be predominantly mediated through changes of tumor blood flow with temperature. Tumor microcirculation appears to be improved at moderate hyperthermic temperatures (39 degrees C -40 degrees C) and deteriorated at higher temperatures. Whereas a vasodilation of tumor vessels seems to be a paramount factor for flow improvements, a reduction of red blood cell flexibility due to severe tissue acidosis, multiple microthromboses as well as occlusions of microvessels should be taken into consideration as factors for flow impairments at higher tumor temperatures.

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.