Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Natl Cancer Inst Monogr. 1982 Jun;61:19-26.

Effect of microenvironmental factors on the response of cells to single and fractionated heat treatments.

Gerweck LE.

Abstract

The thermal sensitivity of cells is substantially influenced by variations in the concentration of hydrogen ions, glucose, and oxygen under certain conditions.

The clinical significance of these observations is based on the reported differences in concentration of these metabolites in normal and tumor interstitial fluid. In general, tumor-like nutritional conditions sensitize cells to hyperthermia. However, these sensitizing effects may be cell line and temperature dependent and may be modified by fractionated heat treatments. Data relevant to these considerations are reviewed and their clinical relevancy is discussed.

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.