Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Radiology. 1977 May;123(2):463-74.

Cellular responses to combinations of hyperthermia and radiation.

Dewey WC, Hopwood LE, Sapareto SA, Gerweck LE.

Abstract

The two principal rationales for applying hyperthermia in cancer therapy are that: (a) the S phase, which is relatively radioresistant, is the most sensitive phase to

hyperthermia, and can be selectively radiosensitized by combining hyperthermia with x-irradiation; the cycling tumor cells in S phase which would normally survive an x-ray dose could thus be killed by subjecting these cells to hyperthermia; and (b) the relatively radioresistant hypoxic cells in the tumor may be selectively destroyed by combinations of hyperthermia and x-irradiation. Both of these rationales have been mentioned as reasons for using high LET irradiation in cancer therapy; therefore where such irradiation may be of use, hyperthermia may also be advantageous.

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.