Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Radiology. 1980 Nov;137(2):523-30.

Effects of hyperthermia on normal and tumor microenvironment.

Bicher HI, Hetzel FW, Sandhu TS, Frinak S, Vaupel P, O'Hara MD, O'Brien T.

Abstract

The effects of hyperthermia on pH, local blood flow (LBF) and tissue oxygen tension (TpO2) in several normal and tumor tissues were studied.

It was found that TpO2, local blood flow and pH are inhomogeneous in tumor tissue. TpO2 is very low in certain areas which also seem deprived of blood flow and are at very low pH. Hyperthermia has a dual effect: at temperatures below 41 degrees C, it increases blood flow and TpO2 while above 41 degrees C, it causes a collapse in blood flow, lower TpO2 and a shift of the tissue pH towards acidosis from the already low pH values found in tumors.

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.