Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Int J Hyperthermia. 2009 Dec;25(8):610-6. doi: 10.3109/02656730903315831.

Heat shock proteins and immunity: application of hyperthermia for immunomodulation.

Torigoe T, Tamura Y, Sato N.

Source

Department of Pathology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo, Japan. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract

Heat shock proteins (HSPs) play an important role as 'endogenous danger signals' in the immune surveillance system. Extracellular HSPs released from damaged cells can stimulate professional antigen-presenting cells, followed by cytokine release and expression of cell surface molecules. In addition to such activity stimulating innate immunity, extracellular

HSPs can promote the cross-presentation of HSP-bound peptide antigens to MHC class I molecules in dendritic cells, leading to efficient induction of antigen-specific cytotoxic T-lymphocytes. The roles of HSPs stimulating both innate immunity and adaptive immunity can explain at least in part the molecular mechanism by which thermal stress bolsters the host immune system. In the present review, we present novel aspects of the roles of HSPs in immunity and discuss the therapeutic application of hyperthermia for immunomodulation.

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.