Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Lancet Oncol. 2002 Aug;3(8):487-97.
Hyperthermia in combined treatment of cancer.
Wust P, Hildebrandt B, Sreenivasa G, Rau B, Gellermann J, Riess H, Felix R, Schlag PM.
Source
Department of Radiation Oncology, Charité Medical School, Campus Virchow Klinikum, Berlin, Germany. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abstract
Hyperthermia, the procedure of raising the temperature of tumour-loaded tissue to 40-43 degrees C, is applied as an adjunctive therapy with various established cancer treatments such as radiotherapy and chemotherapy. The potential to control power distributions in vivo has been significantly improved lately by the development of planning systems and other

modelling tools. This increased understanding has led to the design of multiantenna applicators (including their transforming networks) and implementation of systems for monitoring of E-fields (eg, electro-optical sensors) and temperature (particularly, on-line magnetic resonance tomography). Several phase III trials comparing radiotherapy alone or with hyperthermia have shown a beneficial effect of hyperthermia (with existing standard equipment) in terms of local control (eg, recurrent breast cancer and malignant melanoma) and survival (eg, head and neck lymph-node metastases, glioblastoma, cervical carcinoma). Therefore, further development of existing technology and elucidation of molecular mechanisms are justified. In recent molecular and biological investigations there have been novel applications such as gene therapy or immunotherapy (vaccination) with temperature acting as an enhancer, to trigger or to switch mechanisms on and off. However, for every particular temperature-dependent interaction exploited for clinical purposes, sophisticated control of temperature, spatially as well as temporally, in deep body regions will further improve the potential.

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.