Ογκο-Υπερθερμία: Ο τέταρτος πυλώνας στην ογκολογία μαζί με την Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

logo7

calluslinkedin-roundfacebook roundTwitter-Logo-300x293-round

Πολεμούμε τον ΚΑΡΚΙΝΟ – Διαδίδουμε την ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – Επιδιώκουμε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΓΚΟ - ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

& με τον διακριτικό τίτλο «ΟΓΚΟ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ»,

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

αρ. Μ.Α.Ε. 69189/62/Β/10/0003 & αρ. Γ.Ε.Μη. 059250504000

Σύμφωνα με το Ν.2190 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και τα άρθρα 23 - 30 του Καταστατικού της εταιρείας, προσκαλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στην έδρα της, επί της οδού Τσιμισκή 82 στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους δεν είναι σε θέση να παραστούν αυτοπροσώπως και να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να
εξουσιοδοτήσουν άλλο μέτοχο, ούτως ώστε να υπάρξει πλήρης απαρτία.

Θεσσαλονίκη 24 – 12 – 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

heckel logo

oncotherm site

Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ, Τσιμισκή 82, 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-286353, Website: www.onco-hyperthermia.gr, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.